Nepsy-valmennus

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Nepsy-valmennus on kuntoutus- ja tukimuoto neuropsykiatrisesti oirehtiville ja heidän läheisilleen iästä ja diagnoosista riippumatta. Se on ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentajana toimiva ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja keinonsa arjen sujuvoittamiseksi.

  • tavoitteellista kuntoutusta, jossa laaditaan aina valmennussuunnitelma ja tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
  • läheisten ohjausta ja tukemista neuropiirteistä
  • yhteistyötä asiakkaan kaikkien arjen toimihenkilöiden kanssa, mm. lääkäri, sosiaalityöntekijä, kela, perhe, kuraattori, terapeutti, kuntoutusohjaaja, opettaja…
  • kaikessa mukana ja tukena olemista, yhdessä tekemistä
  • onnistumisen kokemuksia ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
  • voimavara ja ratkaisukeskeistä, ei ongelmissa ja menneessä märehtimistä!


Tuottamamme nepsy-valmennus on usein luonto- ja eläinavusteista, jolloin hyödynnämme toiminnassamme talli-ympäristöä, hevosia, koiria ja kanoja. Metsä- ja luontoelämykset kuuluvat olennaisesti valmennukseen, jos se asiakkaasta tuntuu hyvältä. Kaikki toiminta tapahtuu asiakkaan ehdoilla, eikä mistään tarvitse kokea ennakkoon paineita tai jännitystä. Onpa valmennuspolkusi sitten lyhyt tai pitkä, kuljemme sen yhdessä juuri sinun tahtiisi.

Kuka maksaa?

  • Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus esimerkiksi sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.
  • Nepsy-valmennus voi olla osa Kelan järjestämää Oma väylä- kuntoutusta, tai osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.
  • Pienten lasten kohdalla maksusitoumuksen voi saada perheneuvolan kautta.