Eläinten läsnäolo asiakastyössä

Eläimet tutkitusti laskevat stressitasoa pelkällä läsnäolollaan ja saavat aivomme tuottamaan mielihyvähormoneja, kuten oksitosiinia, endorfiinia ja dopamiinia. Näiden hormonien lisääntymisen seurauksena mm. immuunivaste, mieliala ja oppimiskyky kohoavat, kun taas puolestaan verenpaine, syke, kipu ja ahdistuneisuus laskevat. Eläinten läsnäolo helpottaa vuorovaikutuksen aloittamista, vapauttaa meitä jännityksestä ja motivoi työskentelyyn omien tunteidemme ja ajatustemme kanssa. Eläinten kanssa olemisessa painottuu läsnäolon ja avoimuuden tärkeys, joita hevoset viestivät meille jatkuvasti.

Usein traumakokemukset saavat ihmisessä aikaan taistele-pakene reaktion, joka on ihmisellä kivikauden aikainen, luontainen reagointitapa pysyäkseen hengissä. Tällaisten traumakokemusten purkuun hevonen toimii eläimistä parhaiten, sillä sen luonnollinen olotila vastaa traumatisoituneen ihmisen kohonnutta vireystilaa. Hevosten käytöksessä voi nähdä sen saman, minkä tuntee sisällään tapahtuvan. Hevosen herkkää ja näyttävää reagointia seuraamalla voi käydä läpi alusta loppuun saakka taistele-pakene reaktion ja ikään kuin purkaa traumaa itsestään ulkoistettuna.

Fyysinen kontakti hevosen kanssa tuntuu hyvältä, sillä niiden luontainen ruumiinlämpö on korkeampi kuin ihmisellä ja karva on pehmeää. Hevosen herkkä reagointi erilaisiin kosketuksiin parantaa ihmisen tietoisuutta myös omasta kehostaan. Hevosten liikkeet auttavat myös hahmottamaan erilaisia liikeratoja, kuten eteen-taakse liikkeitä, kiertoliikkeitä tai kallistuksia, siksi hevosia käytetäänkin yhä enemmän mm. kuntoutuksessa ja fysioterapiassa. Pehmeä käynti muistuttaa paljon liikeradoiltaan ihmisen kävelyä. Asiakastyössä on tärkeää kuunnella eläinten jaksamista ja halukkuutta toimintaan osallistumisessa. Eläinten kanssa toiminta on aina eettisin periaattein toteutettua ja harjoitteissa on mukana vain luonteeltaan niihin soveltuvia eläimiä. Tavoitteena on aina niin eläinten kuin ihmistenkin kokemus voimaantumisesta ja hyväksyvästä ilmapiiristä.